Sách Marketing

Sách Marketing, Sách Marketing Online, Hay Nhất nên đọc từ A đến Z với các Case Study thực tế biên soạn theo kiểu cầm tay chỉ việc. Đây chắc chắn là con đường nhanh nhất, ngắn nhất giúp bạn nắm vững các kỹ thuật cơ bản của con đường Marketing Online để từ đó tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Email Marketing – Hành trình tiếp cận Khách Hàng với chi phí Tối Ưu 

Sách này hướng dẫn bạn đọc hiểu rõ quy trình của một chiến dịch Email Marketing, cũng như các cách thức để triển khai hiệu quả một chiến dịch bất kỳ.